Rodzaje opłat uiszczanych w transporcie międzynarodowym

LKW fhrt auf der Strae

Od 2013 roku właściciele firm transportowych świadczących usługi drogowe międzynarodowe muszą posiadać odpowiednią licencją wspólnotową, która wydawana jest przez państwo członkowskie Unii Europejskiej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz Rady WE. O szczegółach licencji wspólnotowej oraz innych opłatach w transporcie międzynarodowym dowiesz się z poniższego artykułu.

Licencja wspólnotowa

Licencją nazywamy decyzję administracyjną, która uprawnia do podejmowania oraz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Jest dowodem na to, że przedsiębiorca uzyskał dostęp do zawodu i rynku w międzynarodowym transporcie.

Wysokość opłaty za licencję wspólnotową na transport drogowy międzynarodowy uzależniona jest od okresu jej ważności. Na okres do 5 lat wynosi ona 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji, natomiast na okres od 5 do 10 lat – 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji. Za odnowienie 5-letniego terminu ważności wypisów z licencji, która udzielona jest na okres powyżej 10 lat trzeba zapłacić 40 zł za każdy wypis z licencji. Stosowny wniosek o przyznanie licencji wspólnotowej należy złożyć w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w Warszawie – wyjaśnia ekspert z firmy LOGIUS, która jest operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu lądowego, morskiego i lotniczego.

Zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych

Od 2016 roku dostępne są również zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych. Zalicza się do nich: zezwolenie dwustronne (uprawniające do przewozu między Polską a krajem wydającym zezwolenie), zezwolenie tranzytowe (uprawniające do wykonania przewozu tam i z powrotem przez terytorium danego kraju, ale nie daje prawa do załadunku lub wyładunku na terenie tranzytowanego kraju), zezwolenie ogólne (uprawniające do wykonania przewozu dwustronnego lub tranzytowego) oraz zezwolenie kr-3 (dające prawo do wywozu lub wwozu ładunku do lub z kraju innego niż kraj, w którym zarejestrowano pojazd).

Za wydanie zagranicznego zezwolenia dla przewozu jednokrotnego osób lub rzeczy pobierana jest opłata w wysokości 50 zł. W przypadku przewozu wielokrotnego bez limitowanej liczby przejazdów wydatek wynosi 1200 zł, natomiast wydanie zezwolenia zagranicznego wydanego przez Europejską Konferencję Ministrów Transportu, które obowiązuje na obszarze tych państw kosztuje 1800 zł na okres jednego roku.

Ostatnie komentarze
  1. Nast

Pozostaw swój komentarz

Pomocne narzędzia i artykuły:

KURSY WALUT - Notowania giełdowe