Jak przedstawiają się obecne zarobki Polaków?

halaal-earnings

Tematem, wokół którego toczą się nieustanne dyskusje, zarówno polityków, jak i obywateli, są zarobki. Chociaż średnia pensja w naszym kraju wynosi prawie 4000 zł, to naprawdę niewielka liczba osób zarabia mniej więcej tyle. Istnieje spora grupa zawodów, w których płace są znacznie wyższe, jednak nie brakuje również takich profesji, w których można liczyć jedynie na najniższą stawkę.

Kto może zatem liczyć na najwyższe stawki?

Dane na ten temat są bardzo różne. Przede wszystkim należy rozróżnić pojedyncze wysokie wynagrodzenia od mediany w danej branży, a także wziąć pod uwagę, że na wysokość płacy ma wpływ miejsce zamieszkania. Wszystko jednak jest zależne od miejsca pracy i rodzaju umowy. Przyjęło się, że zarobki osób mieszkających w dużych miastach będą znacznie wyższe od wynagrodzeń mieszkańców wsi. Oczywiście największymi zarobkami mogą się pochwalić osoby, które zajmują stanowiska kierownicze. Dyrektorzy sektorów sprzedaży w poszczególnych bankach mogą zarabiać nawet 50 tys. miesięcznie.

Zarobki prezesów

O zarobkach niektórych prezesów krążą legendy, mówi się o setkach tysięcy złotych miesięcznie. Osoby na kierowniczych stanowiskach, zwłaszcza związane z doradztwem personalnym i mediami mogą liczyć nawet na 10 tys. zł. To samo dotyczy pilotów oraz kapitanów statków. Jeśli jednak mówimy o całej grupie zawodowej, której stawki są znacznie wyższe od przeciętnej to można wymienić osoby związane z branżą IT oraz lekarzy. Średnie zarobki w tych grupach to mniej więcej 8 tys. Oczywiście rozrzut płac jest spory. Najmniejsze zarobki mają lekarze rodzinni i dentyści, podczas gdy pensje specjalistów, którzy pracują w prywatnych klinikach mogą znacznie przewyższać zarobki dyrektorów banków.

Bankowość i telekomunikacja

Niewiele mniej niż 8 tys. zarabiają osoby związane z bankowością i telekomunikacją. Do osób, których zarobki kształtują się na poziomie około 5 tys. zł można zaliczyć zawodowych żołnierzy, architektów, dyrektorów szkół, czy też adwokatów. Należy zaznaczyć, że zarobki w tej grupie mogą być niezwykle zróżnicowane. Młody, początkujący prawnik zarabia około 3 tys., podczas gdy pensja asystenta może wynosić koło 6 tys., a starszy, samodzielny prawnik jest w stanie zarobić nawet 25-35 tys. miesięcznie.
Na nieco mniej niż 4,5 tys. mogą liczyć trenerzy sportowi, copywriterzy, a także szefowie kuchni. Na tym pułapie kształtują się również pensje osób związanych z budownictwem, a także pracowników organizacji pozarządowych. Należy jednak pamiętać, że mówimy o uśrednionych zarobkach.

Pensje najniższe…

Najniższe pensje otrzymują osoby pracujące w sektorze publicznym, związane z ogólnie pojętą kulturą i sztuką, a wymieniając te najpopularniejsze zawody, możemy zaliczyć do nich jeszcze kelnerów, fryzjerów, salowe i sprzątaczki. W przypadku niektórych zawodów stawka podstawowa jest często najniższą płacą, bowiem przyjmuje się, że osoby takie znaczną część swoich dochodów czerpią z napiwków, które stanowią pełnoprawną, ogólnie przyjętą część ich pracy. Należy zatem przyjąć, że faktyczne zarobki znacznie różnią się od tych deklarowanych.

Ostatnie komentarze
  1. Kamil
  2. Daniel

Pozostaw swój komentarz

Pomocne narzędzia i artykuły:

KURSY WALUT - Notowania giełdowe