Kadry i płace – bezpieczny i wygodny program online

Nowoczesny program online do rozliczeń kadrowo-płacowych działa w oparciu o integrację z systemem eZUS i MF. Jest programem webowym, który zapewnia bezpieczeństwo w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z aktualnymi przepisami zawartymi w RODO. Dzięki temu pracownik ma dostęp do programu w dowolnym miejscu, a ponadto może pracować przy pomocy różnych urządzeń, nie tylko komputera firmowego, ale także tabletu czy smartfona.

Użyteczny program kadrowy-płacowy

Pełen zakres rozliczeń kadrowo-płacowych jest ściśle związany z przetwarzaniem tzw. wrażliwych danych osobowych. Z tego powodu większość użytkowników wykorzystywała do pracy programy desktopowe, zainstalowane na komputerze firmowym. Takie rozwiązanie uniemożliwia jednak pracę zdalną lub dostęp do konkretnych danych. Natomiast profesjonalny program webowy zapewnia wygodny dostęp do rozliczeń pracowników, pełne bezpieczeństwo i gwarancję, że dane nie zostaną odczytane czy przetworzone przez osoby nieupoważnione. W efekcie programy online dają użytkownikom znacznie większe możliwości pracy – jedynym warunkiem jest dostęp d Internetu.

Gwarancja bezpieczeństwa pracy

System kadrowo-płacowy w chmurze pozwala na bezpieczne przechowywanie danych osobowych bez ryzyka utraty danych. Systematycznie wykonywane backupy gwarantują bezpieczeństwo zgromadzonych danych niezależnie od tego czy znajdują się one na firmowym serwerze czy w chmurze. Niezwykle ważnym aspektem programu jest również pełne zabezpieczenie dostępu do danych przez osoby niepożądane.

Kluczowe funkcje nowoczesnego programu do rozliczeń i zarządzania kadrami

W programie kadry i płace znajdują się przepisy Kodeksu Pracy oraz prawa finansowego, które często ulegają nowelizacji. Dlatego dla pracowników kadrowych ogromne znaczenie ma dobry, stale rozwijany i aktualizowany program dostosowany do wszelkich zmian prawnych. Takie zaawansowane narzędzie jest doskonałym rozwiązaniem wspierającym prace z obszaru kadrowo-płacowego. Ważną zaletą programu jest bezpieczeństwo informacji dzięki przechowywaniu danych w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa. Ogromnym atutem jest także bezpłatny dostęp do wszystkich aktualizacji. Poniżej przedstawiamy najważniejsze funkcje nowoczesnego programu.

Obsługa umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę

Podstawową funkcją programu jest tworzenie umów regulujących stosunek pracy – umowy o pracę i umowy cywilnoprawne. System pozwala generować umowy oraz dodawać aneksy. Pracownik korzystający z programu może również tworzyć i dodawać własne szablony dostosowane do standardów obowiązujących w danej firmie.

Pełna obsługa dokumentów – e-akta osobowe

Zgodnie z obowiązującym prawem akta osobowe pracownika należy archiwizować przez 50 lat od momentu ustania stosunku pracy. Program umożliwia bezpieczne przechowywanie tych dokumentów w wersji elektronicznej.

Ewidencja czasu pracy

Funkcjonalny program kadrowo-płacowy zapewnia kontrolę godzin pracy każdego pracownika, uwzględniając podział na godziny zwykłe, nocne i nadliczbowe wypłacane oraz zamienne na inne terminy. Pozwala także dodawać nieobecności wynikające z urlopu czy zwolnień chorobowych. Wbudowany w system kalendarz daje możliwość definiowania indywidualnych planów czasu pracy zatrudnionych pracowników.

Tworzenie list płac

W oparciu o wprowadzone umowy o zatrudnieniu oraz wypełnioną ewidencję czasu pracy system automatycznie pobiera potrzebne dane i wylicza wynagrodzenia, a następnie opracowuje listę płac zatrudnionych osób. Użytkownik może także wprowadzać inne, dodatkowe elementy wynagrodzenia, jak również potrącać kwoty z przygotowanej listy płac.

Eksport pliku do Płatnika

Eksport pliku KEDU usprawnia wymianę dokumentów między użytkownikami programu Płatnik lub ePłatnik na platformie PUE. Program umożliwia bezpośredni import dokumentów z serwisu wFirma.pl.

Tworzenie wydruków kadrowych

Program pozwala także na generowanie dokumentów niezbędnych do zarządzania sprawami dotyczącymi pracowników. Pozwala tworzyć wnioski urlopowe, listy obecności, karty wynagrodzenia, świadectwa pracy czy zaświadczenia o zatrudnieniu.

Deklaracje roczne

Każdy rok podatkowy kończy się rozliczeniem i wysyłką dokumentów w postaci deklaracji rocznych do urzędu skarbowego. To obowiązek każdego przedsiębiorcy, który zatrudniał pracowników, ma obowiązek dostarczenia takich deklaracji. Program umożliwia bezpośrednią wysyłkę dokumentów PIT-4R i/lub PIT-8AR, i PIT-11 do właściwego urzędu skarbowego.

Pozostaw swój komentarz

Pomocne narzędzia i artykuły:

KURSY WALUT - Notowania giełdowe