Kontraktowe laboratoria w branży spożywczej – dlaczego warto?

Specjalistyczna aparatura i wiedza metodologiczna to podstawowe wymogi, o jakie trzeba dbać w dziedzinie testowania żywności w warunkach laboratoryjnych.

Potencjalne zanieczyszczenie żywności, zafałszowane motywacje ekonomiczne i inne powiązane kwestie związane z bezpieczeństwem żywności prowadzą do zwiększenia świadomości o istotnej roli, jaką pełnią laboratoria testujące żywność. To one mają ogromną funkcję w zapewnianiu bezpieczeństwa i jakości dostarczanej na do sklepów żywności. Wymagania dotyczące używanego sprzętu i dobrze wyszkolonych, doświadczonych analityków w laboratoriach bezpieczeństwa żywności są kluczowymi czynnikami zapewniającymi, że żywność jest bezpieczna – nieskażona zanieczyszczeniami chemicznymi.

Największa uwaga należy się tutaj dedykowanym laboratoriom ds. bezpieczeństwa żywności, które stale monitorują sytuacje kryzysowe poprzez:

• eksperckie źródła,
• doskonalone metody testowania.

Dostarczają też protokoły, które mają służyć analitykom w sektorze publicznym i prywatnym. Takie laboratorium jest mechanizmem zasobów i wsparcia w sytuacjach kryzysowych, dlatego każdy kto myśli o karierze w tej niszy musi być dobrze wyszkolony – kurs dotyczący błędów pomiarowych, o którym można więcej dowiedzieć się tutaj https://www.bnt-sigma.pl/blad-pomiaru jest zaledwie jednym z całej gamy szkoleń przygotowawczych do tego zawodu.

Kontraktowe laboratoria bezpieczeństwa żywności – co musisz wiedzieć?

Istnieje wiele kryteriów, które muszą wziąć pod uwagę firmy, które produkują lub dystrybuują produkty żywnościowe, wybierając produkty do badań bezpieczeństwa żywności. Kryteria te są często kształtowane przez sytuację firmy dokonującej selekcji. Na przykład mała firma, która potrzebuje tylko ograniczonego testowania, może dokonać wyboru na podstawie kosztu wydawanego na próbkę i wymaganego rodzaju testowania. Dlatego niektóre małe firmy mogą czerpać korzyści finansowe z zatrudnienia usług laboratorium kontraktowego, zamiast inwestować w tworzenie wewnętrznych laboratoriów. Niezależnie od wielkości firmy, dodatkowe korzyści z outsourcingu testów żywności obejmują:

• lepszą jakość,
• dokładność testowania,
• krótszy czas realizacji,
• szerszy zakres świadczonych usług analitycznych,
• większą wiedzę w ramach korzystania z laboratorium, które jest certyfikowane zgodnie z krajowymi lub międzynarodowymi standardami zgodności.

W przypadku wszystkich laboratoriów analiza i testowanie potencjalnych zanieczyszczeń żywności wymaga specjalistycznego oprzyrządowania i wiedzy metodologicznej do wykonywania analiz i szybkiego uzyskiwania wyników. Potrzeba jakości i spójności wyposażenia oraz technik laboratoryjnych również przyczynia się do procesu decyzyjnego firmy. Laboratoria kontraktowe przeprowadzają testy na jednym lub kilku komponentach projektów dla klientów zewnętrznych.

Własność projektu pozostaje w gestii klienta, a praca wykonana przez laboratorium kontraktowe zazwyczaj stanowi tylko jedną część całego projektu. Jednakże, łącząc wysoko wykwalifikowany, profesjonalny personel z najnowocześniejszymi urządzeniami laboratoryjnymi, laboratoria kontraktowe są w stanie zapewnić firmom z branży spożywczej bardzo dokładne i niezawodne usługi szybkiego testowania.

Ostatnie komentarze
  1. Majka

Pozostaw swój komentarz

Pomocne narzędzia i artykuły:

KURSY WALUT - Notowania giełdowe