Praca jako tłumacz przysięgły – czy to się opłaca?

175140015-56aa2e315f9b58b7d00193dd

Przeglądając ogłoszenia w prasie, czy też strony internetowe można zauważyć, że w ostatnim czasie na polskim rynku pojawia się wiele usług w zakresie tłumaczeń. Po otwarciu granic i zbliżeniu się do Europy Zachodniej wiele osób podjęło studia wyższe w zakresie języka niemieckiego, czy też angielskiego. Osoby te zamiast wybrać pracę nauczyciela, zdecydowały się na bycie tłumaczem.

Jednakże po pewnym czasie nastąpiło pełne nasycenie rynku tego typu usługami i rozpoczęła się walka o klienta. Dlatego też wielu tłumaczy zaczęło uzyskiwać uprawnienia jako tłumacz przysięgły. Czy jest to nadal opłacalne? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy przedstawić zarówno wady, jak i też zalety posiadania takich uprawnień.

Troszeczkę na temat uprawnień tłumacza przysięgłego

Istotna różnica pomiędzy zwykłym tłumaczem a przysięgłym jest taka, iż ten drugi jest wpisany na listę tłumaczy, którzy mają uprawnienia do przekładów bardzo ważnych dokumentów: urzędowych, procesowych, notarialnych itd. Ponadto taki tłumacz może uwierzytelniać swoim podpisem przekłady, które wykonał ktoś inny np. tłumacz zwykły. Oczywiście każdy z tłumaczów przysięgłych posiada swoją pieczęć, którą posługuje się przy uwierzytelnianiu dokumentów i składania na nich swojego podpisu. Pracę i uprawnienia tłumacza przysięgłego reguluje Ustawa o wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego z dnia 27 stycznia 2005 roku. Każdy, kto chce zostać takim tłumaczem musi ponadto spełnić kilka bardzo ważnych warunków: mieć obywatelstwo polskie (ewentualnie UE, czy też EFTA), znać doskonale język polski, mieć pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych i być osobą niekaraną, posiadać magisterium i najważniejsze, musi zdać egzamin państwowy.

Wszystko na plus, co jest związane z pracą tłumacza przysięgłego

Wiadomym jest, iż posiadając wyższe kwalifikacje zawodowe, możesz liczyć na zdobycie lepszej pracy. Podobnie jest z pracą tłumacza przysięgłego. On także posiada wyższe kwalifikacje niż tłumacz zwykły i dzięki temu ma szansę pozyskania większej ilości klientów. Tłumacz przysięgły dzięki swoim uprawnieniom współpracuje z urzędami, sądami, prokuraturą, policją i innymi instytucjami. Przychodzi też do niego wiele osób, które wyjeżdżają za granicę i chcą przetłumaczyć oraz uwierzytelnić swoje dokumenty osobiste: dowody, paszporty, akty urodzenia, prawa jazdy itp. Z usług takiej osoby korzystają również ci, co nabywają zagraniczne samochody lub też firmy, które chcą przetłumaczyć np. projekty inwestycyjne. Zatem klientów tłumacz przysięgły ma sporo.

Minusy zawodu tłumacza przysięgłego

Tłumaczy przysięgłych niejednokrotnie w środku nocy budzi dzwonek telefonu, by wstawili się natychmiast w sądzie lub w prokuraturze, bo muszą wykonać pilny przekład pisemny lub ustny. W takiej sytuacji nie może on absolutnie powiedzieć: Nie. Chyba, że ma ku temu bardzo ważny powód. Za pracę tłumacza przysięgłego wcale nie otrzymuje się w instytucjach państwowych takich kokosów, jakby się wydawało. Większe stawki tłumacz może pobierać od osób prywatnych w swojej kancelarii, ale też nie mogą być one zbyt wygórowane, bo nie będzie on miał klientów. Jak wspomniano wcześniej, tłumacz musi zdać egzamin państwowy, który jest niezwykle trudny, kosztowny i wiele osób po prostu go nie zalicza. Jednak najbardziej istotną kwestią w tej części artykułu jest odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, gdyż należy pamiętać o tym, że dokonując jakiegokolwiek przekładu, osoba ta bierze na siebie pełną odpowiedzialność za tłumaczenie.

Czy opłaca się być tłumaczem przysięgłym?

Myślę, że tak. Mamy teraz swobodny przepływ ludzi, towarów i usług. Ludzie wciąż korzystają z usług tłumaczów przysięgłych, bo im ufają, bo wiedzą, że nikt lepiej im nie przetłumaczy ich dokumentów. Jednakże wciąż twierdzę, że jest to praca dla ludzi odpowiedzialnych i takich, którzy nie boją się i nie mogą uczynić żadnej pomyłki w tłumaczeniu tekstu, bądź też słów.

Porad zawartych w artykule udzieliła nam firma 123tlumacz.pl – zobacz ofertę na usługi jakie oferują tłumaczenia angielski – https://123tlumacz.pl/angielski/

Ostatnie komentarze
  1. Olgierd
  2. Janek

Pozostaw swój komentarz

Pomocne narzędzia i artykuły:

KURSY WALUT - Notowania giełdowe