Pracujesz na umowę zlecenie? Zobacz jakie zmiany czekają Cię w nowym roku

studyingtime

Jeśli jesteś zatrudniony na umowę zlecenie, to od nowego roku czekają Cię zmiany. Dotyczą one przede wszystkim stawki minimalnej, jaką będziesz otrzymywał za godzinę pracy. Wcześniej tego rodzaju przepisy dotyczyły jedynie osób, które były zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. Teraz także ci, których pracy w zasadzie nie regulowały przepisy, będą mieli jasno określone warunki.

Płaca minimalna

Od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 12 złotych brutto za godzinę pracy. Wcześniej takie normy nie obowiązywały. Nowe przepisy zostały wprowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem takich uregulowań miała być ochrona osób, które zarabiają najmniej. Zdarza się bowiem niejednokrotnie tak, że osoba zatrudniona w oparciu o umowę cywilnoprawną zarabia znacznie mniej, niż osoba, która pracuje w oparciu o umowę o pracę, chociaż zakres wykonywanych obowiązków pozostaje ten sam. Jest to sposób pracodawców na znaczne obniżenie kosztów.

W praktyce oznacza to, że zwiększą się zarobki tych osób, które wcześniej zarabiały najmniej, czyli sprzątaczek, stróżów i ochroniarzy. Przepisy te nie będą obowiązywały jedynie w przypadku, kiedy wykonanie określonej pracy i jej rozliczenie jest zależne od efektu pracy, a nie od liczby przepracowanych godzin.

Brak możliwości zrzeczenia się wynagrodzenia

Zgodnie z nową ustawą pracownik nie będzie się mógł w żaden sposób zrzec minimalnego wynagrodzenia. Celem takiego zabiegu jest uniemożliwienie sztucznego, ponownego obniżenia kosztów pracy. Oznacza to, że nawet w przypadku, kiedy pracownik zgodzi się na takie warunki, pracodawca nie może przyznać mu stawki niższej niż 12 złotych.

Brak możliwości przyjmowania należności w formie niepieniężnej

Całość wynagrodzenia musi być wypłacona w formie pieniężnej, co ma zapobiec próbom ominięcia nowych przepisów przez pracodawców. Jest to sposób na kontrolowanie przestrzegania prawa. Wcześniej zdarzało się, że pracownik otrzymywał tylko część wynagrodzenia przelewem na konto, podczas gdy resztę dostawał w formie produktów wytwarzanych przez firmę. Obecnie nie będzie to już możliwe.

Korzyści

Nowy projekt zakłada, że corocznie stawka minimalna ma być waloryzowana w oparciu o wzrost minimalnego wynagrodzenia osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Przyjmuje się, że zwrost minimalnej stawki w przypadku umowy o pracę wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarki. Będzie to również impuls dla wielu pracowników, żeby zatrudniać więcej osób w oparciu o umowę o pracę. Docelowo powinno być tak, że umowy cywilnoprawne będą zawierane tylko okazjonalnie, a większość pracowników będzie pracowała w oparciu o umowę o pracę.

Ma się to przyczynić również do braku możliwości negocjowania warunków pracy w oparciu o jak najniższe wynagrodzenie. Wydaje się jednak, że ustawa ta w znacznym stopniu podniesie poziom życia i pracy na tych terenach Polski, na których wynagrodzenie kształtowało się dużo poniżej tego poziomu, natomiast na terenach bogatszych taka zmiana nie wpłynie zasadniczo na poprawę warunków pracy.

Ostatnie komentarze
  1. Barbara

Pozostaw swój komentarz

Pomocne narzędzia i artykuły:

KURSY WALUT - Notowania giełdowe