Umowa o dzieło kontra świadczenia rodzinne – sprawdzamy co się nam należy

spouse-family-dependent-benefits

W naszym kraju możemy zostać zatrudnieni w oparciu o różnego typu umowy. Najpowszechniejsza (i najbardziej pożądana) jest umowa o pracę, która daje najwięcej przywilejów. Oprócz tego pracodawca może nawiązać z nami stosunek pracy n a podstawie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Ma to znaczenie w przypadku ubiegani się o świadczenia rodzinne.

Podstawowa zmiana, jaka została wprowadzona dotyczy właśnie umowy o dzieło, która jest coraz częściej zawierana, a znaczna część ludzi wykonuje prace okazjonalne lub też takie, w których znaczenie ma efekt finalny, a nie droga prowadząca do celu. O zmianie przepisów zmuszone są informować petentów organy gminy. Wcześniej zatrudnienie w oparciu o umowę o dzieło nie było brane przy obliczaniu dochodu.

Zmiana w tym zakresie obowiązuje od okresu zasiłkowego 2015/2016. teraz przy ustalaniu tego, czy dana osoba ma prawo do określonych świadczeń rodzinnych konieczne będzie obliczenie tzw. dochodu uzyskanego oraz dochodu utraconego na podstawie umowy o dzieło. Jeśli zatem w roku bazowym, którym dla okresu 2015/2016 jest rok 2014 pracownik wykazał dochód utracony z tytułu umowy o dzieło, może nabyć prawo do świadczeń. Może jej jednak utracić, jeśli okaże się, że umowa o dzieło spowodowała naliczenie dochodu uzyskanego.

To będzie bardziej skomplikowane

Nie można jednoznacznie powiedzieć, czy liczba świadczeniobiorców wzrośnie, czy też zmaleje. Część osób może utracić prawo do świadczeń, podczas gdy inni to prawo zyskają. Jednak to nie koniec problemów. Może się okazać, że dochód jednej osoby będzie przeliczany kilkukrotnie w ciągu roku. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci, które są uprawnione do otrzymywania zasiłku, konieczne stanie się przeliczenie kwoty przyznawanej każdemu z nich.

Nowe przepisy zakładają, że jeśli kryterium dochodowe zostanie przekroczone, to wysokość zasiłku wraz z dodatkami będzie równa różnicy pomiędzy łączną kwotą zasiłku wraz z dodatkami a kwotą, o jaką dochód zastał przekroczony. Dlatego też wszelkiego rodzaju wyliczenia muszą być przeprowadzone skrupulatnie, aby niczego nie pominąć, ponieważ nawet niewielka różnica w kwocie będzie miała wpływ na wysokość świadczenia.

Dochód utracony

ubranka dla dzieci i niemowlątJak już zostało wspomniane, największą zmianą, jaka zostanie wprowadzona w nowych przepisach będzie możliwość potraktowania dochodu z umowy o dzieło jako dochodu utraconego. Trzeba jednakże uznać, że strata tych pieniędzy była bezpośrednio związana ze śmiercią osoby, która utrzymuje dziecko. Biorąc również pod uwagę świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, rozpatrywane będą także przypadki, kiedy rodzice lub jeden z rodziców zawiesił działalność gospodarczą.

Mowa jest o czasie, kiedy opiekując się dzieckiem składki ubezpieczeniowe były opłacane z budżetu. Należy również przyjąć, że dochodem utraconym będzie śmierć osoby, która była zobowiązana do płacenia alimentów na dziecko. Wśród tak wielu czynników., które mogą wygenerować dochód utracony, najbezpieczniej poradzić się w tej sprawie odpowiednich organów we władzach gminy, które zawsze powinny udzielić niezbędnych informacji.

Ostatnie komentarze
  1. Lusia
  2. Mateusz

Pozostaw swój komentarz

Pomocne narzędzia i artykuły:

KURSY WALUT - Notowania giełdowe