Zastaw rejestrowy na udziałach

Pozyskanie finansowania dłużnego w formie kredytu lub obligacji wiąże się często z koniecznością odpowiedniego zabezpieczenia wierzytelności. Najbardziej atrakcyjnym dla wierzycieli zabezpieczeniem pozostają nieustanie nieruchomości. Co zrobić kiedy Spółka nie posiada jednak nieruchomości?

Jeżeli spółka nie posiada nieruchomości, które mogła by przeznaczyć na zabezpieczanie zaciąganych zobowiązań lub posiadane nieruchomości są już przedmiotem zabezpieczenia, warto rozważyć inne formy zabezpieczenia.

Może to być poręczenie podmiotu trzeciego, zastaw na majątku ruchomym (jak maszyny i urządzenia czy zapasy) albo cesja wierzytelności.

Coraz częściej, choć nadal mało popularną formą zabezpieczenia są także udziały lub akcje dłużnika lub Spółki z nim powiązanej. Oczywiście nie każdy podmiot finansujący zaakceptuje tego rodzaju zabezpieczenie. Wynika to głównie ze słusznego podejścia, wg którego jeżeli spółka staje się niewypłacalna, to akcje / udziały przez nią wyemitowanewraz z utartą zdolności kredytowanej mocno tracą na wartości.W skrajnych przypadkach zabezpieczenie na akcjach lub udziałach dłużnika może stać się nawet całkowicie bezwartościowe.

Nie oznacza to jednak, że żaden podmiot nie akceptuje tego rodzaju zabezpieczenia. Co więcej, akcje i udziały mogą być znakomitym uzupełnieniem innych form zabezpieczenia. Nie zawsze musi to być stuprocentowy pakiet udziału w kapitale zakładowym.

Jak każde zabezpieczenie, akcje i udziały w spółce posiadają swoją wartość, często znaczącą, jednak aby ją określić należy sporządzić wycenę wartości rynkowej Spółki.

 

   

Autorem publikacji jest
Paweł Goźliński
Prezes Zarządu
FinancialCraft Analytics Sp. z o.o.

 

Pozostaw swój komentarz

Pomocne narzędzia i artykuły:

KURSY WALUT - Notowania giełdowe