Na jakich zasadach pracownik może korzystać z odzieży roboczej?

Przepisy zawarte w kodeksie pracy zobowiązują każdego pracodawcę do dostarczenia swoim pracownikom w sposób nieodpłatny odzieży do pracy, a także środków ochronnych.

W wielu zawodach odzież robocza zabezpiecza pracownika przed ewentualnymi urazami mechanicznymi. zabrudzeniami na ciele. Takie ubranie zapewnia zatem czystość i estetykę, ale co najważniejsze ochrania zdrowie pracownika. Trudno jest bowiem wyobrazić sobie chociażby pracę w szpitalu, innych służbach, czy też w zakładzie chemicznym bez właściwej ochrony.

Pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikowi w sposób nieodpłatny odzieży, a także obuwia roboczego, czy też na przykład rękawice robocze. Wszystkie wyżej wymienione muszą spełniać wymogi odnośnie polskich norm. Odzież ta musi być przyznawana w dwóch przypadkach:

 – jeżeli odzież osobista pracownika może być narażona na znaczne zabrudzenia, lub nawet zniszczenia

– jeżeli takie są wymogi BHP, sanitarne, technologiczne w danym zakładzie pracy

Pracodawca musi wyznaczyć miejsca, na których obowiązuje praca w ubraniu i butach robiczych., uwzględniając przy tym rodzaj wykonywanej pracy, oraz jej specyfikę. Jeżeli pracodawca nie dopełni powyżej wymienionego obowiązku wobec pracownika poniesie konsekwencje prawne w postaci grzywny.

Poza obuwiem roboczym i specjalną odzieżą pracodawca winien dostarczyć swojemu pracownikowi w sposób nieodpłatny indywidualne środki, służące do ochrony osobistej, które będą go zabezpieczać przed szkodliwymi działaniem substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Pracodawca ma także obowiązek poinformować pracownika jak używać takich środków. Musi zorganizować specjalne szkolenie, lub chociaż wywiesić instrukcje w widocznym miejscu.

Jeżeli pracownik używa własnej odzieży i własnego obuwia, pracodawca musi mu wypłacić tak zwany ekwiwalent pieniężny za pranie z wzięciem pod uwagę ich aktualnej ceny. Bardzo ważne znaczenie ma tutaj rozróżnienie odzieży i obuwia roboczego, a także odzieży ochronnej. Ekwiwalent pieniężny przysługuje pracownikowi jedynie za odzież i buty robocze. Zaliczyć do nich można na przykład fartuchy, czy ochronne kombinezony, które chronią przed zabrudzeniem, czy substancjami chemicznymi.

Pozostaw swój komentarz

Pomocne narzędzia i artykuły:

KURSY WALUT - Notowania giełdowe