Ustawa o biegłych sądowych – najnowsze informacje

Reforma systemu biegłych sądowych wydaje się konieczna, by tylko sądy na terenie naszego kraju mogły sprawnie funkcjonować.

Niestety, nadal trwają prace nad ustawą, która pozwoliłaby uregulować pracę tych specjalistów.

Aktualna praca biegłych sądowych

Postępowania sądowe trwają przede wszystkim zbyt długo i to dlatego system powoływania biegłych sądowych musi natychmiast ulec zmianie. Na listach biegłych sądowych wciąż brakuje specjalistów, przez co kolejne terminy spraw sądowych są przekładane. W wielu przypadkach biegli sądowi są powoływani przez sędziów nie tylko dobrowolnie, ale w wyniku przepisów polskiego prawa. Jeśli zachodzi taka konieczność, nie ma innego wyjścia jak tylko czekać na ekspertyzę takiego fachowca.

Warto poznać też przyczyny, dla których na listach biegłych sądowych figuruje tak mało ekspertów. Wystarczy wpisać hasło typu „lista biegłych sądowych rzeszów”, by przekonać się o brakach. Wszystko dlatego, że po pierwsze w Polsce brakuje ekspertów danych dziedzin, po drugie, jeśli tacy specjaliści funkcjonują na rynku zawodowym, to niekoniecznie chcą być biegłymi sądowymi. Okazuje się, że główną przyczyną takich sytuacji są zbyt małe zarobki, jakie generują biegli sądowi za wydawanie rzetelnych opinii. Musimy wziąć pod uwagę, że stawka wynagrodzenia dla biegłych sądowych jest jednakowa, jeśli pod uwagę weźmiemy specjalizację. Różni się jedynie w ramach tytułu zawodowego, jakim może pochwalić się biegły. Znaczenia nie ma jednak poświęcony czas czy wykorzystane środki, w ramach których ekspertyza powstaje.

Opinie biegłych sądowych

Co ważne, zmiany wymagają również regulacje, które dotyczą powoływania biegłych sądowych i wpisywania kandydatów na listy biegłych sądowych. Dzisiaj nikt nie kontroluje ich wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji. Biegły sądowy, który został wpisany na listę biegłych sądowych, sprawuje 5 letnią kadencję. W tym czasie być może musi stale się dokształcać, by móc realizować rzetelne opinie. Nie zawsze to robi, przez co ekspertyzy mogą być krzywdzące. Zdarza się również, że kadencje biegłych sądowych są przedłużane automatycznie. Nikt nie weryfikuje zdolności specjalistów do wydawania wiarygodnych i zgodnych ze współczesną sztuką zawodową opinii. Efektem tych niedociągnięć mogą być opinie dające mylny pogląd. To zresztą dlatego coraz częściej dochodzi do sytuacji wydawania niesprawiedliwych werdyktów sądów czy skazywania niewinnych.

Podobno reforma systemu biegłych sądowych w polskim sądownictwie jest jedną z priorytetowych spraw, biorąc pod uwagę pracę Ministerstwa Sprawiedliwości w 2019 roku. Może my się spodziewać, że ustawa, na którą czekamy już ładnych kilka lat, wreszcie zostanie wprowadzona w życie. I cieszy ten fakt, bo będzie to ogromny postęp w ramach usprawniania pracy polskiego sadownictwa. Może w końcu postępowania sądowe będą odbywać się szybciej, a wyroki będą już tylko sprawiedliwe. Nowe postanowienia zakładają współpracę z najlepszymi fachowcami, a przede wszystkim większą liczbą biegłych sądowych.

Pozostaw swój komentarz

Pomocne narzędzia i artykuły:

KURSY WALUT - Notowania giełdowe